10. oktober 2014

De grävfria ytorna är möjliga

Kålblad som en del av täckodlingen i Skillnadens Trädgård. Jag vet bättre än att dundra ut saker som "den gräv-fria trädgården" och "den arbetsfria odlingen". Det väcker förhoppningar som kanske inte går att uppnå helt. 

Inte heller strävar jag efter en trädgård där jag låter bli att vare sig gräva eller arbeta med kroppen fysiskt. Jag gillar slitet. Men under perioder är det skönt att veta att den trädgårdsodling jag sköter kräver minimalt av tungt fysiskt arbete för att ge mig den skörd jag önskar.

Jag odlar min jord och ger den bästa möjliga förutsättningar - men inte genom att gräva. 

Istället för att använda spaden till att vända ner organiskt material och få lucker och fin mylla använder jag mig av maskar och mikrolivet i jorden. Genom att hela tiden ge det knappt synliga djurlivet i jorden oemotståndlig mat uppmuntrar jag dem till att omsätta löv, trädgårdsskräp, halm, gräsklipp etcetera till finaste jord. Det kallas för täckodling. 

Då jag täckodlar strävar jag efter att störa livet i jorden så lite som möjligt. Jag matar jorden ovanifrån, täcker så mycket av den bara markytan jag kan. Och genom att materialet hela tiden ersätts av finaste jord vet jag att systemet fungerar. Då täcker jag ännu mer. 

Ett sätt att säkert se hur täckodlingen påverkar jorden är ändå att använda spaden. Genom att köra ner spaden i en täckodlad jord och vicka lite så att jag ser jordens skikt, kan jag redan efter två täckodlingssäsonger se en märkbar skillnad jämfört med icke täckt jord. Den täckodlade jorden har ett flera centimeter nästan svart lager överst. Där är myllan porös, fuktig och väldoftande under lagret av organiskt material. Den icke täckta jorden är torrare och inte lika mörk.

De vetenskapliga delarna av täckodlingens fördelar kan jag inte redogöra för. Det jag vet är dock att jag genom att täcka min jord, och därmed kan slippa grävningen, istället får tid att ägna mig åt många andra saker i trädgården. Och det är väldigt värdefullt!

Jag odlar nästan 400 kvadratmeter i Skillnadens Trädgård. Under säsongen växer här ca 150 olika sorters grönsaker under en mycket lång skördeperiod. De enda delarna jag regelbundet gräver är djupbäddarna och/eller om jag anlägger en ny bädd där jag till exempel vill gräva ner organiskt material. Annars inget gräv. Bara mata, mata, mata. Jorden alltså. Som på bilden, där kålblad nu täcker en del av ytan i kålkvarteret. 

Det är inte bara praktiskt med täckodling - det är vackert också! 
/Sara Bäckmo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *