28. juli 2020

Analys av nässelvatten

Finns någon analys på gödselvatten gjord på brännässlor gällande p.k värden? /Mikaelkvist

Ja, jag har sett en jättebra analys av nässelvatten. Där framgick bland annat skillnader i vilken tid på sommaren man gör gödselvattnet, beroende på vilket stadie nässlorna är i. Det fanns också en jämförelse med andra gödselvatten som var väldigt intressant. Dessvärre kan jag omöjligt hitta tillbaka till artikeln, så klantigt. Summan av det hela var, om jag minns rätt, att en mix av olika ogräs i gödselvatten gav bästa sammansättningen av näringsämnen till jorden. Om jag finner rapporten ska jag komma ihåg att uppdatera det här svarsformuläret. /Sara