28. juli 2020

Avstånd mellan träd

Har planterat ett persikoträd Riga och har två dvärgpersikoträd. Hur långt avstånd behöver man ha mellan träden? /Agnetha Halldin

Persikoträd på friland kan bli ganska yviga och stora och behöver lätt några meter mellan sig för att växa bra. Om du tänkt trimma och beskära träden hårt kan de förstås växa tätare. På friland kanske jag skulle ha 3-4 meter emellan om de skulle vara friväxande. I växthuset där jag beskär hårt har jag cirka 2 meter mellan träden. /Sara