11. maj 2020

Avstånd tomater

Hur tätt planterar du dina tomatplantor i ditt tunnelväxthus? /Helen Andersson

Jag tror att jag har ungefär 50 cm mellan plantorna. Jag vill inte odla för tätt eftersom det ska vara smidigt att knö sig emellan och binda upp och skörda plantorna. /Sara