29. februari 2020

Bark som täckmaterial

Kan man lägga bark och så runt grönsaksplantorna ? /Kristina

Ja, det ska gå bra. Bark bryts ner till en barkmull efterhand som ger fin struktur till jorden. En del planteringsjord vi köper byggs av barkmull. Det finns också så kallad täckbark att köpa, som redan är ganska förmultnad. Men jag är osäker på hur mycket gödsel du ska tillföra som kompensation. /Sara