17. februari 2020

Bekämpa vallört

Finns det några tips på hur man får bort vallört? Denna hemska växt har invaderat trädgården! /Monica Gedda

Vallört är en växt känd för sin förmåga att sprida sig och bli riktigt invasiv. Den är svår att bekämpa. Att gräva bort rotdelar och konsekvent ta bort växtdelar ovan jord kan vara en bra början. Lägg gärna kartong/tidningar i rejäla lager över platsen och gärna en tät plast ovanpå. Låt ligga i minst två år. Så brukar man kväva bort till exempel kvickrot och kirskål. Vallört är besvärlig och kan behöva en långsiktig och envis bekämplning. /Sara