30. mars 2020

Bredd för gångar och bäddar

Jag planerar äntligen en köksträdgård med bäddar och gångar av träflis, har hittills bara odlat i pallkragar och krukor. Jag har tagit till mig av dina råd att planera en stor sammanhängande yta (blir ca 50 kvm till att börja med och sedan kan jag utöka) och att tänka till angående vattning och gödsling redan från början. Jag undrar vad du rekommenderar för bredd på både bäddar och gångar däremellan? För- och nackdelar med olika bredder? Är det bättre att ha långa bäddar eller "dela av dem på mitten" med gångar för att lättare kunna röra sig i köksträdgården? Dessutom undrar jag över hallon i anslutning till köksträdgården. För vi har en hallonhäck som är 4,5 m lång och 80 cm bred. Köksträdgården har jag planerat från hallonhäckens långsida och ca 12 m rakt utåt. En rekangulär form helt enkelt. Tanken var att ha en gång med träflis mellan hallonhäcken och den första bädden. Men är det dumt? Kommer hallonen sprida sig in i köksträdgården? Just nu är det ju gräsmatta runt hallonhäcken och vi märker inte av att de sprider sig alls eftersom gräsmattan ju klipps. Är det bättre att fortsätta ha gräsmatta runt och istället för flis? Helt enkelt börja köksträdgården någon meter bort? /Helena

Jag tycker din plan låter jättebra! I min stora köksträdgård har jag större kvarter med breda gångar mellan kvarteren. I kvarteren har jag uppåt sex meter långa bäddar med smala gångar (bara precis så jag kan gå) emellan. Det tycker jag funkar jättebra. Inuti kvarteren har jag inte behov av att kunna köra tex skottkärra, men om det kniper kan jag klämma mig in och lämpa av något om det behövs. I min lilla trädgård på Berghem ligger alla bäddar i en rad bredvid varandra med gångar som är cirka 50 cm breda mellan. Men den trädgården har jag gjort för att kunna ta emot besök och behöver då ha lite mer luft mellan bäddarna. Mina bäddar är 80-100 cm breda. Egentligen tycker jag 100 cm är alldeles för brett, jag når inte över från en sida till en annan på ett bra vis. Men efterhand åren går har de liksom breddat sig själva och jag brukar hyfsa till dem emellanåt för att få den bredd jag tycker är lagom. I en bädd som är ca 80 cm får jag plats med tre-fyra rader morötter, det tycker jag är lagom. /Sara