15. mars 2020

Färsk eller brunnen kaningödsel

Jag har tillgång till kaningödsel, dels ren gödsel utan annat material men även gödsel med spån samt pappersströ. All kaningödsel är färskt, går det att använda färskt eller måste det brinna? Hur länge ska det brinna? Var kan jag använda färskt eller brunnen gödsel? /Disa

Kaningödsel brukar sägas vara ett milt gödsel, till skillnad från till exempel hönsgödsel som är starkt och riskerar att skada växterna om det används färskt. Jag använder vår smådjursgödsel som fyllnad i pallkragar eller under bärbuskar. Den går att använda färsk och behöver inte komposteras/brinna innan. /Sara