03. februari 2020

Flytta hallon

Hur har det gått med hallonplanteringen som du flyttade? Grävde du bort gräset i hela rännan innan du planterade ner hallonen? /Emmelie Vahlgren

Det har inte alls gått bra med hallonen dessvärre, men det har nog inte med själva flytten att göra utan val av växtplats, samt torra somrar. Jag grävde bort hela grässvålen på nya växtplatsen och gödslade i samband med flytten. De har gett ok skörd vissa år, men aldrig så bra som när de växte i kanonfin jord, söderläge, i köksträdgården. Jag ska flytta dem igen i vår om jag har tid. /Sara