11. juli 2020

Frö från köpepaprika

Jag har odlat fröer från köpepaprika inomhus tidigt på våren och sedan planterat ut i lådor. Paprikorna är nu mellan 55-60cm höga och blommar flitigt, men det kommer ej någon frukt. Varför? /Ken Nilsson

Min gissning är att paprikan du tagit frö från är en sort som inte riktigt lämpar sig för vårt klimat. Paprikor har ofta lång utvecklingstid, alltså tiden mellan sådd/utplantering och skörd. Paprika i kommersiell odling odlas ofta på varmare breddgrader, med sorter som trivs bäst i varmt klimat och därtill är framkorsade med resultat att fröerna sällan ger bra avkomma. Köp frö till paprika som är ämnat för vårt klimat. Mer info i videon jag länkar till nedan. Generellt sett kan det vara så också att plantor som blommar men ej sätter frukt blivit dåligt pollinerade. Det kan till exempel hända om vädret gjort det svårt för pollinatörer att vara aktiva.  /Sara

Läs mer...