21. april 2020

Gift i murarhinkar

Jag måste fråga dig om du odlar i murarhinkar 20 liter? Läser i olika odlingsgrupper på nätet att många anser att man inte ska odla ätbara grödor pga giftutsöndring från plasten. /Cecilia

Jag har några få murarhinkar, men de har jag till ogräsrensning. Jag odlar däremot i vanliga tiolitershinkar emellanåt. Jag brukar inte tänka så mycket på om något enstaka material inte skulle vara helt hundra enligt rekommendationerna, tänker att det jämnar ut sig. Mycket av maten vi köper har transporterats långt och säkert utsatts för både det ena och det andra. Och människor odlar prima mat i bildäck, även om det kanske inte är att rekommendera. Var och en avgör var gränsen går. /Sara

Läs mer...