13. april 2020

Gödselvattna tomater

Gjødsling. Du benytter urin og kompost te til gjødsling av dine tidlig sådde tomater ol. Jeg har naturligvis fulgt ditt eksempel men så sier min mor, som også odler, at tomater til eksempel skal ha kraftigere gjødsel enn mine agurker. Mine tomater har fått gulnede blader, kanskje for lite gjødsel? Hva tenker du om dette, gjødsler du med ulike blandingsforhold på slike planteer som tomat, aubergine; salat ol? /Britt

Nej, jag tänker väldigt lite på det när det gäller inomhusodlade plantor. Just tomater ska inte ha mycket av väldigt kväverik gödsel (alltså kiss) eftersom det i huvudsak främjar tillväxten av blad. Gulnande blad är ofta ett tecken på för lite gödsel, men kan också ha att göra med att växten står i för lite jord och är belastad på annat sätt. Det mesta som odlas inomhus får samma dos gödsel hos mig. /Sara