19. mars 2020

Gräva efter täckodling

Gick en kurs hos dig för tre år sedan och började ambitiöst med att lägga tidningar och sedan ensilage på markytan. Hade sedan tidigare täckt de blivande odlingarna med plast eftersom det växer/växte miljarder kirskål för. Ska jag luckra upp marken jag ska odla i mycket, dvs gräva, eller räcker det med att typ räfsa innan sådd och utplantering? Med vänlig hälsning, Stefan Ahlgren /Stefan Ahlgren

Kul att du är på det igen! Hur du går vidare beror lite på hur marken ser ut där du tidigare täckt. Om marken under ensilagen är mer likt jord kanske du kan kratta ihop täckmaterialet och bara luckra ytan under innan sådd och plantering? Sedan är det bra om du täcker ytan igen. Det gamla täckmaterialet kan du återanvända eller använda i gångar. Pass på så du inte har gammalt ogräs som växer upp på nytt. Försök att undvika att gräva. /Sara