15. mars 2020

Hängiga plantor

Jag undrar varför plantor blir hängiga/mjuka/slappa? Har blivit så med både min fina kronärtskockplanta och min tvättsvampsplanta. De står under växtbelysning inomhus i fönsterkarmen med element under, ca 20-25 grader i rummet. Hälsn Rebecca /Rebecca Jönsson

Det kan hända av flera orsaker. Har du tittat om rötterna ruttnat? Det kan hända vid en omplantering om det blir mycket blött i jorden. Plantornas rötter kan också skadas av larver i krukan. En annan orsak är ju om plantorna har det för torrt och av den saken inte mäktar med att växa. Man får experimentera lite och se om någon förändring i miljön gör det hela bättre. Men ibland måste man också acceptera att det är kört. Jag har förlorat några kronärtskockor själv i år och misstänker att sorgmyggornas larver varit framme. /Sara