01. mars 2020

Hästgödsel med spån

Har hästar och strör i box med spån. Kan jag använda gödsel/spån i min grönsaksodling? /Kicki

Ja, det går fint att använda gödsel med spån i din odling, så länge det är bra med gödsel i och att spånet blivit indränkt med hästkiss. Det behövs för att kompensera själva spånet, som annars sägs kunna ta energi från jorden för att brytas ner. Om du vill kan du kompostera gödseln innan du använder den i landet. /Sara