15. mars 2020

Jord till försådd

Vilken sorts jord använder du när du försår? Använder du någonsin köpejord och skulle du då rekommendera någon speciell? Eller tar du jord från ditt land även till inomhussådder? /Camilla Isaksson

I början använde jag mycket jord från landet och blandade med sand och perlit till mina sådder. I takt med att barnen blev fler ville jag ha enklare arbetssätt och nu köper jag jord på påse. Jag har helt ärligt inte utforskat så många olika sorter eftersom jag föredrar att köpa i vår lanthandel. Där finns Rölundas planteringsjord, rosa påse, och den använder jag till både sådder och omplantering. Till ömtåliga sådder, av till exempel fröer jag inte vill chansa med, använder jag ekologisk såjord. /Sara

Läs mer...