06. april 2020

Kaffesump i odling

Har du någon erfarenhet av att använda kaffesump som täckmaterial? Har sett odlare på Youtube som blandar det med sågspån för att hantera att det är surt men då odlar de i själva sumpen. Jag tänkte lägga några cm uppe på jorden, tror du det funkar? /Johanna

Det funkar utmärkt. Ofta har vi ju inte så stora mängder kaffesump att det egentligen gör någon skillnad för jorden. Jag brukar tänka att det är positivt att blanda olika material, varav kaffesump kan vara ett om man har god tillgång på det. Lägg på lite allt möjligt i täckodlingen sedan så kommer jorden själv att jämna ut förhållandena. /Sara