05. juli 2020

Lökflugelarver

Jag har fått lökflugelarver i min lökodling. Vad kan jag göra? /Irma Majuri

Ingenting dessvärre, förutom att försöka skydda odlingen nästa år och absolut inte odla lök på samma plats då. Larverna kan övervintra i jorden och drabba löken nästa år. För att skydda löken kan man vid utplanteringen/sättning täcka löken med en fiberduk så att lökflugan inte kommer åt att lägga äggen. De gånger jag drabbats har jag försökt ta upp löken och använda det som går direkt. Färsk lök kan hackas och frysas, det blir jättebra. Den går dock inte att lagra efter angrepp. /Sara