26. februari 2020

Medicin och guldvatten

Hur tänker du angående eventuella läkemedelsrester i guldvatten? /Åsa

Jag använder själv inga mediciner och gödslar gärna med mitt och familjens kiss. Även då jag medicinerat under graviditeter eller liknande har jag använt rubbet utan betänkligheter. Det finns studier som visar att mycket lite av det vi stoppar i oss går via urinen ut i jorden och kontaminerar den, eller skadar växterna och senare oss. Rekommendationen är att gärna gödsla med kiss men undvika att använda kiss i odlingen om du äter ovanliga mediciner. I artikeln jag länkar till finns vidare länk till mycket bra sammanfattning från Riksförbundet Svensk Trädgård. /Sara

Läs mer...