06. augusti 2020

Mögel i ensilage

Har ett antal ensilagebalar som är fulla med mögel. Funderar på att ha dessa i vår kompost tillsammans med hästskit men har haft en viss osäkerhet gällande ifall det finns någon skaderisk med mycket mögel? /Andreas

Mögel är en naturlig del av nedbrytningsprocessen, även om vi inte gillar just livsmedel och sånt som möglar. I naturen tar de naturliga processerna hand om detta och jämnar ut balansen. Du kan absolut använda ensilaget i komposten. Lycka till! /Sara