09. maj 2020

Mögelsmak i kål

Har du någon aning om varför fina kålhuvuden ibland har en tydlig mögelsmak? Det är ett problem hos mig och mina grannar som täckodlar med gräs och vattnar några omgångar med nässelvatten under säsongen. Förra året odlade jag bland annat Kalibos som ju ska ha sådan god smak men den hade så mycket mögelsmak att den inte gick att äta. Plantorna hade absolut inget synligt mögel, jättefräscha. Broccoli har aldrig drabbats. /ylva göransson

Det är svårt för mig att säga vad det beror på utan att ha sett eller smakat på kålen. Det som jag råkat ut för är snarare att kål ruttnat, och det vet jag sätter skarp smak på all intilliggande kål. Det är förstås viktigt att balansen i jorden är bra i täckodlingen. Därför är det fint att blanda olika material så det inte blir en övervikt av just en typ av näringsämne, till exempel kväve. Både gräsklipp och nässelvatten är kväverikt och det kan till exempel påverka smaken och konsistensen hos potatis. Mitt förslag är att byta växtplats och göra någon justering i gödslingen, kanske använda mer kökskompost /Sara