11. maj 2020

Mossa i rabatter

Jag bygger nya rabatter efter din modell på Berghem och det blir kalasbra! Nu har jag fått mängder med mossa från mitt tegeltak. Mossan är mekaniskt skrapas från taket. Om jag använder även detta som rabattfyllnad, finns det då mån gräns för lämplig andel som kan utgöras av mossa? Eller ska jag kanske vräka på i en av rabatterna tillsammans med masksmaskmaterial och där sätta särskilda plantor? I s f vilka? /Mia Ganting

Dessvärre är mossa allt annat än masksmask och det bryts inte ner till jord alls på samma sätt som gräsklipp. Hade jag varit du hade jag undvikit mossa i landen så långt det går, också i vanliga blomsterrabatter. /Sara