19. november 2020

Odla där det tidigare stått träd

Mitt i det planerade området står idag en mindre rönn. Den kommer att tas ned till vårvintern och jag undrar över tips för att göra jorden odlingsbar avseende kvarvarande rötter o stubbe samt tidsperspektiv? /Mona Sjöström

Jag odlar på vissa platser där det tidigare stått träd, bland annat i mitt nya perennland där det sått ett stort självdött äppelträd. Detta har jag huggt ner stubben på så att den är i marknivå, lagt tidningar över och jord. Det förmultnar. På andra platser där jag haft mer vitala träd har jag sågat ner, huggit upp stubbarna och lagt lager av blöta tidningar och en tjock plast över. Efter två år ungefär har stubben förmultnat såpass att den kan tas bort. Har du stora stubbar skulle det kanske vara bra att ta hjälp av en yrkesperson som kan fräsa bort stubben. /Sara