30. mars 2020

Odla på en slänt

Jag är helt ny på detta med odlingsbäddar och täckodling men nu är jag helt frälst. Jag har ganska många slänter av större slag i min trädgård som är i söderläge, var av den ena är uppbygd på tegeltak. I dessa slänter växer nu bara ogräs och då tänkte jag att jag kanske kan odla där. Problemet är att slänten är ganska brant (vi kan klättra upp och den har lite brantare lutning än en vanlig trapp) och hög ca 1,8m. Vad kan jag odla här? Hur kan jag göra. Hittar ingen inspiration på nätet. Har du nå tankar eller förslag? Jag tänker att det är en väldigt bra odlingsyta. /Jeanette

Det bästa är ju kanske om du kan bygga någon slags terrassering i slänten till din odling. En av de svåraste sakerna med att odla i slänt är nämligen att vattnet rinner av och att jorden försvinner med den. Om slänten är väldigt brant tror jag kanske att någon form av bärbuskar skulle passa? Jag föreställer mig att perenna växter skulle vara bäst eftersom de inte kräver så mycket skötsel. Annars kanske pumpor, som breder ut sig över stor yta. De skulle kunna odlas i nederkant av slänten där du kan vattna och gödsla och sedan kan de slingra sig uppför slänten. /Sara