27. augusti 2020

Papper i odlingsbädden

Tar du bort tidningar/kartong i bädden efter något/några år? Eller låter du dem ligga kvar och förmultna med tiden? /Julia

Jag låter alltid pappersmaterialet ligga kvar. Det förmultnar på platsen och blir ny jord. Det är väldigt praktiskt! /Sara