02. mars 2020

Pollinering av fruktträd

Hur är det med fruktträd och pollinering? Måste man ha två av varje eller gäller det bara vissa? Har ingen aning om vad andra i området har. /Cecilia

En del fruktträd pollineras av många olika sorter medan andra är betydligt kräsnare och önskar en speciell sort till att pollinera. Bra plantskolor har tydligt utmärkt vilka sorter som pollinerar vilka träd. Om grannarna har till exempel äppelträd kan du välja någon av de vanligare sorterna som kan pollineras av många, men om det är något specifikt du vill ha bör du själv köpa två sorter. Extra viktigt är detta med päronträd, som inte alls är så vanliga och inte pollineras av fullt lika många sorter. /Sara