02. juli 2020

Rabatter vid husvägg

Jag har rabatter med olika blommor planterade i närheten av grunden och intill husväggen på syd och västsidan. De är planterade av tidigare ägare och jag har för avsikt att ta bort den för att minimera risk med fukt som tränger ner i grund och letar sig upp i fasaden. Vi bor i ett äldre torp där den mesta delen av husgrunden består av torpargrund, men det finns en tillbyggd del som har krypgrund. Jag har sett att du ska odlar tomater och säkert annat intill husgrund och husväggar. Jag förstår syftet med att det blir ett mer gynnsamt klimat för t.ex. tomater där, men hur tänker du när du odlar i närheten av husgrund och husvägg med de komplikationer som kan uppstå i form av fukt? /Cecilia

Jag har resonerat som så att vårt hus har stått på samma plats utan fuktskador i timrets nedervåning i 200 år. De fuktskador som uppstått har i huvudsak varit då kragen runt skorstenen saknats under några decennier innan jag köpte huset. Tidigare ägare har haft både rabatter och gräsmatta alldeles invid huset. I en av mina rabatter har jag stenmjöl i några decimeter in mot grunden, i andra har jag sten. Jorden ligger alltså inte tätt mot stenen i de lager där jag har något som växer. Vår tomt sluttar svagt och vi har aldrig vatten ståendes på tomten. Jag känner mig inte orolig, men kan inte säga något om förutsättningarna på en annan tomt. /Sara