11. maj 2020

Sågspån i jorden

Kan man jordförbättra med sågspån? /Bengt Jonsson

Vanligtvis är rekommendationen att inte använda sågspån i odlingen. Sågspån drar energi ur jorden då den bryts ner, vilket gör jorden mer näringsfattig. Om du vill använda sågspån måste du därför tillsätta något annat som kompensation. Gödsel med sågspån som strö är till exempel okej, bäst om den redan brunnit. Använd sågspånet i gångarna istället. /Sara