19. mars 2020

Sågspån i odling

Då vi kapar och klyver ved flera gånger om året blir det massvis med sågspån från diverse träd, främst björk, gran och tall. Kan man använda detta i odlingen på något vis? Tex som täckodling, näring eller i komposten? /Sara

De bästa tycker jag är att använda det i gångarna. Om ni har nytt material varje år är det ju toppen att kunna fylla på efterhand. Om sågspån används i jord som odlas är det däremot risk att jorden utarmas på näring, eftersom det krävs en del energi för spån att brytas ner. /Sara