19. april 2020

Självförsörjande i slänt

Vi funderar på att skaffa en tomt för att bygga hus och med förhoppning att odla mycket grönsaker - kanske självförsörjande på sikt om lusten håller sig kvar. Vi tittar på en tomt som är stor men har en slänt som till stor del vänder sig mot nordost, och övergår i östlig slänt. Det innerbär ganska direkt solinstrålning på morgonen. Övrig tid kommer solen åt men lutningen varierar från ca 5% till 15 %. Vi kan dock planera ytan så att inget hus eller träd skuggar grönsaksodlingen. Funkar det att odla med gott resultat i en nordostslänt med denna lutning, eller bör vi leta vidare efter en annan tomt tror du? /Therese

Det är väldigt svårt att säga hur det går att odla just på er tänkta tomt, i en slänt. Generellt är det svårt att bygga upp en bra jord som stannar kvar, när marken lutar. Ni kan behöva göra mer permanenta lösningar i form av terrasseringar, till exempel, och tänka noga på hur vattningen ska göras. Ju mer sol ni har till odlingen desto större möjligheter. Flera av våra mest älskade köksträdgårdsväxter behöver bra med sol för att utvecklas väl, men lika många trivs i halvskugga. Läs på lite om att odla grönsaker i skugga och överväg för- och nackdelar. Lycka till! /Sara