30. mars 2020

Skillnader tunnel och växthus

Vi har nyss flyttat och vill ha ett nytt växthus/ tunnel. Hur ska man tänka? Det jag vill åt är den förlängda säsongen. Tittat på tunnelväxthus av polykarbonetplast då vi bor väldigt utsatt för vinden. Vad är skillnaden rent odlingsmässigt mellan tunnel och växthus? /Sanna

Det är ganska stora skillnader. Först och främst är tunnelväxthus av plast, likt det jag har, billigare än glaskonstruktioner. Det gör att du kan bygga större till samma pris. I ett tunnelväxthus är temperaturen generellt jämnare, det kyls inte ner lika snabbt som ett glasväxthus. Tunnelväxthuset är fuktigare, vilket är bra till exempel på våren när det gror. Men fukten är ett problem för vissa växter som drabbas hårt av bladmögel främst på senhösten. Druvor och kiwi har varit problem för mig till exempel. Vänner som har glasväxthus och tunnelväxthus vittnar om att det är betydligt enklare att förlänga säsongen i tunneln. /Sara

Läs mer...