15. mars 2020

Sparrisböna Red Noodle

Har planterat sparrisbönan Red Noodle och den börjar bli hiskligt lång trots växtbelysning, kan man plantera ner den något vid omplantering? Några andra tips på hur denna böna ska hanteras innan det är dags för den att åka ut i tunnelväxthuset samt vilken tidpunkt den rimligen bör åka ut? /Veronika Kruuse

Ja, den blir väldigt lång! Plantera om i krukor som passar rotsystemet och linda sedan den långa växten i en cirkel efterhand som den växer. Bönan har lång utvecklingstid, det är därför vi behöver så den så tidigt. Vårda den ömt för blommorna är sedan fantastiska och bönorna närmast overkliga. /Sara

Läs mer...