02. oktober 2020

Täcka mot ogräs

Vad kan jag täcka jorden med så länge? Så att inte allt ogräsrensande var för jäves. Ska jag täcka med någon duk eller ska jag täcka som vid täckodling trots att jag inte odlar i den just kommande säsong? /Nathalie

Om du rensat jorden på hösten och ska odla den först till våren, är det ändå troligt att det finns en massa ogräsfrön i jorden som du inte ser. En del av dem önskar ljus för att gro och om du kan täcka med en markduk eller ett lager löv kan du fördröja grodden. Ett annat alternativ är att låta fröerna gro och med ett litet rensverktyg krafsa lite i jorden så att ogräset förlorar fästet och dör. /Sara