17. februari 2020

Tidningar förmultnar inte

Täckodlar mycket och använder tidning och kartong i botten. Nu tar vi bort pallkragar som legat i 3-4 år och tidningarna som vi haft i botten är intakta. Det är vanliga dagstidningar och reklamblad ej de blanka. På vissa går det tom att läsa text. Varför förmultnar de inte? /lena

De gånger jag upptäckt tidningar i min odling som inte förmultnat, så har det berott på att det varit för torrt i bädden just där tidningarna är. Det är lätt hänt i till exempel en pallkrage, där en hel del vatten letar sig ut längs sidorna snarare än ner i botten av lådan. Kan det stämma på era odlingsplatser? /Sara