04. maj 2020

Träflis och mögel

Jag undrar om träflis möglar? /Ulrika Råström

Det kan bildas mögel i träflis, precis som i annat material som förmultnar. Vi ser det som vita ansamlingar, eller nästan som kakor som växer ut från träflisen. Mögel är inget att vara rädd för, det är en del av nedbrytningsprocessen. Mikrolivet i jorden tar hand om detta, precis som i ensilage, gräsklipp eller kompost där mögelsporer också förekommer. /Sara