01. juni 2020

Vill ha näringsfattig jord

Jag undrar vilka grönsaker som inte vill ha så mycket näring? /Tove

Det är lite svårt att säga, eftersom de flesta grönsaker växer bäst i jord som är gödslad på ett eller annat sätt. Men de som inte är prio att gödsla lika mycket som andra (även om det nu är jorden jag avser att gödsla), om jag säger så, är till exempel potatis, rödbetor och baljväxter (ärter och bönor). De är nog de enda jag kan komma på på rak arm som inte har så stort behov. /Sara