Guide: Bevattning med Gardena Micro-Drip - Sara Bäckmo
Stäng menyn

Guide: Bevattning med Gardena Micro-Drip

Vill du förbättra din odling? Lär dig vattna bra och ta hjälp av ett bevattningssystem. Här är min guide till bevattning med Gardena Micro-Drip.

Bevattning av basilika i pallkrage

Nu vattnas basilika och andra växter i min trädgård med Gardenas Mikro-Drip, här med ett munstycke som sprider vatten i 360 grader. Foto: Ida Sjöö.

 

En av de största lärdomarna jag gjort om grönsaksodling hemma, är hur viktigt det är att vattna på rätt sätt. Om jag slarvar med vattningen försämras växternas utveckling. Jag får mer jobb och sämre resultat. Men om jag vattnar smart och ser till att växterna alltid har det de behöver blir det sällan kris och panik – växterna utvecklas bra och ger mig det jag vill ha. Den här sommaren ska jag utforska ett rejält bevattningssystem – Gardena Micro-Drip – och lära mig grunderna i att installera en automatisk bevattning.

 

Läs mer: Länk till Gardena presentation av Micro-Drip

 

För mig känns det som en bra plan att göra den här investeringen i både tid och pengar just nu. Min lilla odling på berget torkar snabbt ut under sommaren, eftersom den är maximalt exponerad för sol. Stugan ligger några kilometer hemifrån och jag kan omöjligt vara här varje dag och vattna. Drömmen är att ha ett bevattingssystem som lätt kan anpassas till de olika växtplatserna och som sköter ruljansen varje dag - oavsett om jag är på plats eller inte. Eftersom jag började experimentera med Gardenas droppslang till Micro-Drip redan förra året och var himla nöjd, vill jag gärna fortsätta att komplettera med flera smarta delar också för de mindre växtplatserna. Tänk om hela odlingen så småningom kan vara anslutet!

För att installera bevattningen och lära mig grunderna har jag fått hjälp av Erik Jönsson på Gardena. Alla produkter vi använt finns länkade längst ner i inlägget.

 

Min lilla trädgård på berget i Kalvsvik består av olika slags odlingsbäddar. De är fullt exponerade för sol hela dagen och därtill blåser det ofta. Det blir torrt i jorden och för att odla krävs vatten. Nu installerar jag bevattningssystem, tillsammans med Erik Jönsson från Gardena. Foto: Ida Sjöö.

 

Gardenas pump kopplad till brunnen

Till en början installeras allt på pumpen provisoriskt, för att testa att det funkar så som jag vill. Senare ska det göras på nytt, lite stiligare. Länk till pumpen finns längst ner i inlägget. Foto: Ida Sjöö.

 

Extra pump i brunnen

Grunden för min bevattning är en extern pump, som kommer att hämta vatten direkt i brunnen som finns på tomten. Min stuga är gammal och har pump, hydrofortank och rör som är nästintill uråldriga och som inte alls lever upp till den kapacitet ett bevattningssystem kräver. Om jag vill vattna rejält blir en extern pump bästa alternativet.

Pumpen har en sugslang nersänkt i brunnen och försörjs med el från huset där jag installerat en portabel jordfelsbrytare i vägguttaget. Se mer om pumpen och hur bevattningen installerats i videon nedan.

Pumpen kan användas i brunnar, vattendrag, sjöar och liknande. Det finns också dränkbara pumpar som man lätt tex sänker ner i en vattentunna för att vattna med uppsamlat regnvatten. Hela utbudet av Gardenas pumpar finns på gardena.com.

 

 

Ansluten till pumpen sitter sedan min bevattningskontroll. Det är en variant som inte är uppkopplad mot internet eftersom det inte finns vanligt wifi här på berget. Modellen heter Select. Med den kontrollen kan jag välja flera olika scheman för hur jag vill vattna. Under sommaren har jag valt att ställa in min bevattning till 20 minuter varje dag klockan 07.00. Annan tid kan jag vattna som vanligt med ett litet knapptryck på kontrollen.

Från bevattningsdatorn går vattnet vidare till en vattenfördelare, genom respektive kran ut till olika slingor i odlingen.

 

Läs mer: 10 tips om bevattning från Gardena

 

Koppling till bevattning av pallkrage

Den grå tryckutjämnaren fördelar vattnat vidare i den svarta matarledningen. Den ligger på en slinga runt bäddarna i min lilla köksträdgård. Foto: Ida Sjöö.

 

Kopplingar till bevattningssystem

Från matarledningen kopplas små matarledningar i mindre dimension. Dessa leder vattnet till munstycken i mina odlingsbäddar. Foto: Ida Sjöö.

 

Sara fixar med Gardenas micro drip system

På munstycket har jag monterat en liten kran för att kunna ställa in hur mycket vatten jag vill ska sprejas ut över landet. Foto: Ida Sjöö.

 

Bevattning för pallkrage

Så här ser monteringen ut i toppen på bevattningen: sprejmunstycke för 360 grader, samt en kran nedanför för att ställa in mängden vatten. Foto: Ida Sjöö.

 

Flera olika slingor

Min egen erfarenhet av bevattningssystem är ganska begränsad. Inför det här projektet har vi haft ett planeringsmöte och då har jag lärt mig det som kanske är det allra viktigaste - att planera för flera slingor. Oavsett vilket bevattningssystem du arbetar med ska du tänka dig uppbyggnaden i flera slingor och flera anslutningar till pump eller vattenuttag.

Från vattenkällan kan en flervägskoppling installeras, med kran för att slå på och av respektive slinga. Det finns kopplingar som fördelar vattnet till 2-4 kranar. På så sätt kan större område bevattnas i olika omgångar, med bibehållet tryck från pump eller vattenutkast. På respektive kran kan också bevattningsdator eller timer installeras, som hjälper till att kontrollera när det vattnas och hur lång tid vid varje tillfälle.

På en kran kan till exempel en slinga med droppbevattning för friland installeras. På en annan kran en slinga med sprej-munstycken för pallkragar. Och en tredje kran kan ge droppbevattning till krukor.

Jag har tidigare bara använt en slinga, kopplad till vattenutkastet, och då är ju möjligheterna mycket mer begränsade. Genom att tänka flera slingor och dessutom kombinera det med en koppling som fördelar vattnet, så blir möjligheterna mycket större. Jag skulle mycket enkelt kunna vattna dubbelt så stor yta än jag odlar nu, bara genom att koppla smart. Typiskt bra sak att lära sig!

 

Dropbevattning från Gardena

Så här ser den kraftiga droppslangen ut till Micro-Drip. Den kan användas nergrävd i jorden eller ovanpå marken. Foto: Ida Sjöö.

 

Micro-Drip

Gardenas bevattningssystem Micro-Drip är ett fenomenalt bevattningssystem som består av flera typer av slangar och munstycken, som alla kan kopplas ihop och formas utifrån trädgårdens behov. Jag har valt att använda mig av en lång droppslang i en del av min odling, bestående av en slang med perforerade hål och fasta bevattningsmunstycken, som läggs i odlingsplatsen. Från varje hål vattnas 1,6 liter vatten per timme, då bevattningen är påslagen. Jag har valt den typ av slang som kan grävas ner och ligga kvar ute i landen hela året.

Det som gör den här slangen intressant är att den kan byggas ut till hela 200 meter. Jag har provat använda 50 meter till min vanliga pump och hydrofortank i huset (med begränsat vattentryck) och det fungerar helt perfekt. Även om trycket inte är det bästa hjälper en tryckutjämnare till att fördela vattnet jämnt över hela slangen, så att det blir lika mycket vatten ut från hålen i början som i slutet av slingan.

Med en rejäl pump kan alltså varje slinga droppslang vattna 200 meter med bibehållet tryck. Systemet klarar att pumpa upp vattnet till växtplatser som ligger högre än pumpen.

 

Sara med Gardenas startkit

Det finns färdiga kit att köpa som passar både till små och stora köksträdgårdar, balkongodling och annat. Foto: Ida Sjöö

Vintersallad som är vattnad med Gardenas microdrip

Min lilla köksträdgård består av många olika slags växter i olika växtplatser, så jag har behov av ett mer specifikt anpassat bevattningssystem än vad ett färdigt kit kan erbjuda. Här växer läcker trädgårdsportulak. Foto: Ida Sjöö.

 

Delar av Gardenas startkit

Min setup för odlingsbäddar och pallkragar blir därför en mix av olika munstycken, som kopplas på mindre matarslangar, som i sin tur är kopplade till en grövre matarledning som slingrar sig genom köksträdgården. Foto: Ida Sjöö.

 

Micro drip bevattning från Gardena

Ett munstycke räcker för att vattna en pallkrage, om munstycket placeras i mitten av pallkragen. Foto: Ida Sjöö.

 

Munstycken i pallkragar

Min lilla grönsaksodling på berget består i år av sex upphöjda odlingsbäddar, varav två består av pallkragar. Här är det inte lika enkelt att använda den ganska styva droppslangen för att vattna. Därför har vi valt att bygga ett mer anpassat system, som består av olika komponenter från Gardenas Micro-Drip. Alla delar kan kombineras i oändlighet, vilket gör det lätt att bygga en lösning för den unika platsen.

Köksträdgården kopplas nu till en helt egen slinga på pumpen. Om det behövs extra bevattning varma dagar eller vid direktsådd kan just den slingan sättas på några minuter extra, genom en särskild knapp på bevattningskontrollen.

Grunden här är en kraftig matarledning, som leder vattnet runt alla bäddar. I ledningen görs hål med ett enkelt verktyg och en liten koppling fäster en mindre droppslang med munstycke som placeras på odlingsbädden. Det finns flera olika munstycken att ansluta och jag har valt små sprejmunstycken, som kan optimeras för en viss typ av yta. Det är en bra all-round-bevattning som passar både i bäddar som planterats och såtts.

Olika typer av munstycken kan monteras utifrån vilka slags växter som ska vattnas. En del plantor tycker till exempel inte om att ständigt bli duschade ovanifrån. Då passar droppmunstycken vid marken utmärkt. Andra växter trivs med en daglig dusch och här passar spraymunstycken bättre.

 

Sara vattnar med Gardena-munstycke

Att vattna i trädgården för hand tar tid. Och det är inte alltid det kan göras när växterna behöver vatten som mest. Ett bevattningssystem hjälper fint för att få bra resultat i odlingen. Foto: Ida Sjöö.

 

Upphöjda bäddar på berget med zucchini och tomater

Årets tomat- och suash-plantering i terrasser i slänten. I bäddarna löper en droppbevattning som vattnar 20 minuter varje morgon. Plantorna älskar det! Foto: Ida Sjöö.

 

Frågor & svar

 

Vid vilken storlek på odlingsytan är det bra att satsa på bevattningssystem?

Det finns ingen gräns, du kan koppla ihop så att det passar stora ytor - liksom små. Något som många inte tänker på är att vid mindre ytor (pallkragar, krukor, odlingslådor) endast finns liten mängd jord som kan hålla kvar fukten. Då är det extra viktigt med bra bevattning, till exempel från droppbevattning.

 

Vilken är max höjdskillnad från pump till bevattning?

Höjdskillnad från pump till bevattning med pumpen 5000/5 rekommenderar jag till max 40 m.

 

Vilken är max höjdskillnad från vattenkälla till pump?

Med pump 5000/5 är sugdjupet åtta meter, det betyder att vattenytan i förhållande till nivån där pumpen står inte får överstiga åtta meter. Dock kan sugslangen gå längre ner än så. Behöver man ta vatten från en brunn som har vattenytan längre ned så ska man välja en dränkbar tryckpump där hela pumpen är i vattnet och då är begränsningen 17 m.

 

Hur långt från bevattningsstället kan brunnen vara?

Begränsningen är inte avståndet till bevattningsstället utan diametern på slangen från pump till utlopp. Välj en 1,00" (tum) om du har stort avstånd, till exempel 100-300 meter. En vanlig trädgårdsslang på 1/2" bör ge ok tryck max 50 meter bort.

 

Kan man sätta denna pump i en regnvattentunna?

Nej, men det går att lägga en sugslang i tunnan som pumpen sedan suger vatten från. Pumpen måste stå på marken. Det finns andra typer av pumpar som passar i en regnvattentunna.

 

Klarar filtret i pumpen att rena vattnet från partiklar som kan finnas i en grumlig damm? Hur gör man annars?

Filtret i pumpen klarar större partiklar. Problem kan uppstå när vattnet passerar genom droppbevattningen och munstyckena blir igensatta. De går att rengöra, men det är svårt att rengöra droppslangar. Ett tips är att inte låta sugslangen ta vatten för nära ytan (alger och ytliga växter) eller för djupt (slam och sediment). Det finns olika filter som kan kopplas på, men det kan också påverka pumpens kapacitet.

 

Vågar man koppla till vattenutkast som då står på hela tiden? Är så rädd att det ska börja läcka!

Om det känns osäkert att ha vattnet påslaget kan vatten hämtas ur en separat tunna, som fylls på då och då.

 

Finns det något varningsystem som indikerar om slangkopplingar läcker eller om något inte funkar?

Det finns en läckage-varning på de flesta av Gardenas modeller, som gör att de slutar pumpa efter en viss tid. Annars nej.

 

Hur räknar jag ut hur länge vattnet ska stå på för att vattna lagom?

För den mest precisa vattningen används Gardenas fuktmätare, som kopplas till bevattningskontrollen. Generellt är det bättre med för mycket vatten än för lite. I växtplatser på friland och i odlingslådor rinner överskottsvatten ut. Storleken på växten och växtplatsen avgöra. Man får prova sig fram.

 

Kan man ha droppslangen ute över vintern?

Ja, det går bra. Tryckutjämnaren bör dock tömmas på vatten och tas in.

 

Är det garanti på Gardenas produkter?

Gardena har en garantitid på fem år för pumpar, i övrigt varierar det från produkt till produkt (vissa slangar har 30 års garanti). Alla produkter är framtagna med kvalitet i första rummet och tester i laboratorium görs för att bibehålla kvaliteten.

 

Sara tillsammans med Erik från Gardena

Min guide i bevattningsdjungeln är Erik Jönsson från Gardena. Foto: Ida Sjöö.

 

Eriks bästa tips

Extern pump

Undersök hur du kan använda dig av en extern pump, som inte tar vatten från hushållets hydrofortank. Trycket blir bättre med en extern pump och du kan då ta vatten direkt ur en brunn i trädgården, regnvattentunna eller damm/vattendrag. Det finns olika pumpar för olika ändamål.

Stopp-kontakt

Ta för vana att använda dig av den koppling som kallas för stopp-kontakt i änden på vattenslangar. Om kranen skulle lämnas på av misstag är det ingen risk att stora mängder vatten pumpas ut i onödan.

Smuts i droppslangen

De små hålen på droppslangen till Micro-Drip är självrensande, men det är bra att i början av året spola igenom slangen för att eventuellt smuts ska sköljas ut. Montera bort "stoppet" i änden av slangen och koppla på vattnet. Då spolas eventuellt smuts ut.

Plugga igen hål

Var inte rädd för att prova! På matarledningen likt den vi använt till köksträdgården görs hål för anslutningar, men ibland blir det fel. Det finns en liten plugg att köpa som enkelt sätter igen hålet. Det gör alltså inget om du behöver ändra bevattningen nästa år, då kan du bygga om och plugga igen vissa hål.

 

Droppbevattning

Min droppbevattning ligger med en slinga mitt i bäddarna. Jorden absorberar fukten och den sprider sig fint i jorden till växternas rötter. Foto: Ida Sjöö.

 

Saras tips

Klipp inte i onödan

Det kostar en slant att investera i bevattningssystem. Klipp inte isär de långa slangarna i onödan och gör en massa kopplingar som du kanske ångrar senare. Låt droppbevattningen slingra sig över odlingsbäddarna och bli inte stressad över att det ligger någon meter mellan bäddarna. Det blir dyrt att köpa nytt om du ändrar dig!

Testa först

Gör som jag och köp en 50-meter lång droppslang och testa, innan du bygger ut. Då ser du hur du kan tänka med bevattningen, hur det kan underlätta och vad odlingen kräver. Sedan bygger du ut.

Fuktslang

En quickfix för bevattning är Gardenas enklare fuktslang. Den kan användas i längder om max 30 meter och kopplas på den vanliga vattenslangen. Också fuktslangen kan kopplas till en bevattningsdator. Med den ser du hur bevattningen kan förenklas och få inspiration till hur du kan utveckla vidare.

Av- och påknapp

På bevattningskontrollen sitter en liten knapp som kan användas för att slå på vattnet vid tider då bevattningsschemat inte är igång. Då kan du koppla på en vattenslang och vattna manuellt, eller vattna extra på någon slinga om det är särskilt torrt i landen.

 

Kål i landet som bevattnas

Broccoli är en av kålväxterna som uppskattar jämn bevattning, då utvecklas skotten bra. Det här är en korsning av broccoli och svartkål, den kallas för brokali, och är en av mina favoriter. Foto: Ida Sjöö.

 

Blåklint tillsammans med amarant

I min odling ligger droppslangen nu genom näsan alla bäddar. Det underlättar stort! Växterna får vatten vid rätt tillfälle och växer otroligt bra. Den passar för både grönsaker och blommor. Foto: Ida Sjöö.

 

Zucchiniblommor

De stora squashplantorna har mycket bladmassa att försörja med vatten. De är spänstiga och fina efter veckor med droppbevattning. Foto: Ida Sjöö.

 

 

Länklista till produkter

Anläggningsrör (används som sugslang)
Backventil
Automatisk hem- & bevattningspump 5000/5
Bevattningskontroll Select
Dubbel krankoppling
Droppslang ovan/under jord
Droppslang ovan/under jord - påbyggnad
Tryckutjämnare huvudenhet 1000
Tryckutjämnare huvudenhet 2000
Stoppkontakt
Plugg till Micro-Drip
Timer till bevattning
Micro rotorspridare
Sprutmunstycke 360 grader

 

Mer info på gardena.com

Samlingssida med produktguider
Micro-Drip
Bevattningsautomatik
Guide till pumpar

 

Kål i kållandet

Se så fin min savoykål är nu när den vattnas regelbundet. Den var ute för räkning i hettan innan bevattningen var igång, men nu ser allt perfekt ut. Foto: Ida Sjöö.

Bevattning av frön

I vissa av landen har jag monterat spridarmunstycket direkt på matarledningen. Det funkar bra när slangen kan ligga över bäddar som inte är upphöjda särskilt. Foto: Ida Sjöö.

 

Delar av Berghems trädgård

Min lilla trädgård i juni - när bevattningen snurrat i ungefär tre veckor. Det händer mycket på kort tid! Foto: Ida Sjöö.

 

Redo för sommar

När den här artikeln sammanfattas har mitt nya bevattningssystem testats och anpassats efter trädgården i några veckor. Det har varit sommarens varmaste och torraste period, innan regnvädren i slutet av juni började visa sig. Och trädgården växer som aldrig förr! Det är en fröjd att se pumpen ticka igång på förutbestämda tider och jag ser tydligt på växterna hur bra de mår av regelbunden vattning. Titta bara på alla squashplantor jag odlar i slänten, tillsammans med tomater! De hade aldrig sett så pigga ut om jag inte kunnat vattna på det här viset.

Cirkapris för produkterna som använts vid installationen på framsidan av odlingen (ej norrsidan inräknat) är 8 000 kronor. Vill du se pris för respektive produkt kan du använda länklistan och söka pris hos återförsäljare.

Jag har kopplat på ytterligare en bevattningsslinga med droppslang till pumpen. Nu vattnar jag också norrsidans kål-odling samt blomsterland. Och så har jag beställt några fler munstycken som jag vill testa, en variant som sprejar över ett något mindre område så att de smala grönsakslanden vattnas utan att slösa vatten i gångarna.

 

(I videon nedan kan du se en uppföljning från september 2021 om hur sommaren med Gardena Micro Drip varit.)

 


För mig som har egen brunn är det oerhört värdefullt kan kunna använda vatten direkt utan att det passerar pump och hydrofortank i huset. Lösningen med extern pump är jag mycket nöjd med! Jag tycker mycket om tanken med att ha ett bevattningssystem som kan anpassas efter mina växtplatser och vattna det som krävs utan att förbruka lika mycket vatten som då jag vattnar manuellt. Studier som Gardena gjort visar att mängden förbrukat vatten är 70 % mindre då droppbevattning används.

Min förhoppning är att du ska känna dig peppad till att våga utforska Gardenas Micro Drip-system du med. Det är enkelt, vattnar himla bra och kan användas om och om igen. Lycka till med din bevattning!

Text av Sara Bäckmo
Foto av Ida Sjöö

08. juli 2021