Lätt att fixa fin bädd till vårsådden - Sara Bäckmo
Stäng menyn

Lätt att fixa fin bädd till vårsådden

På det här sättet har jag använt mig av jorden som redan finns i marken för att skapa en yta att så och odla, istället för att tillföra jord från komposten eller köpta påsar. Enkelt och billigt.

 

Sara gör odlingsbädar

Att omvandla en del av köksträdgården till ett hav av odlingsbäddar kommer att ta sin tid. Men med det här sättet är det ändå genomförbart.

 

1. Markera en bädd, cirka en meter bred och valfri längd, med fyra pinnar nedstuckna i hörnen.

Gräv ett dike

 

2. Gräv ett dike, ett spadtag brett, i mitten av bädden. Lägg jorden vid sidorna.

Växtskräp i bädden

 

3. Fyll diket med växtrester. Grovt material underst, finare material överst. Fyll upp så mycket du kan eller så mycket du har material till.

Upphöjd bädd

 

4. Fös sedan jorden över växtmaterialet och kratta ut längs de tänkta kanterna mellan pinnarna som markerar bäddens börja och slut.

Bädd täckt med halm

 

5. Täck eventuellt bädden med halm eller annat täckmaterial för att förse maskarna med lite godis, eller bara för att kunna se tydligt var bäddarna är.

På det här sättet har jag använt mig av jorden som redan finns i marken för att skapa en yta att så och odla, istället för att tillföra jord från komposten eller köpta påsar. Enkelt och billigt.

Egentligen strävar jag efter att gräva minimalt i min köksträdgård, jag vill att maskarna ska göra jobbet istället. Men då jag anlägger nya bäddar gör jag undantag, bara då bädden så att säga tillverkas.

Efter detta kommer jag låta bädden stå ostörd och endast så, plantera och dessutom göda bädden ovanifrån genom att ständigt täcka odlingsytan med täckmaterial. Detta kommer maskarna att dra ner i jorden, som då luckras och får den näring som behövs för att växterna ska må bra.

Höjden på bädden är endast drygt fem centimeter. Men allteftersom jag lägger på täckmaterial under säsongerna kommer den att bli högre och högre.

Material som passar att gräva ner är till exempel kvistar och grenar från buskar och träd, stjälkar och växtmaterial från sommarblommor och perenner, grönsaksskräp, brunnen (komposterad) gödsel, löv, halvförmultnad kompost och annat organiskt material som finns åtkomligt.

Den ena bädden jag grävde i helgen matade jag med kålstockar och kålblad. Den andra bädden matade jag med björnbärsris och gamla sommarblommor.
/Sara Bäckmo

 

20. januari 2015