Stäng menyn

Odlingsbädd med grässvål

Med många projekt i trädgården kan det plötsligt finnas ett överskott av grästorvor. Låt dem inte ligga i en trist hög på baksidan i väntan på bättre tider - odla på dem!

För en tid sedan började jag berätta om hur vi på odlingskursen i mars anlagt flera olika slags odlingsbäddar på enkla vis. Den blivande sparris-bädden visades, skapad på en plats där grässvålen grävts bort och där ytan sedan fylldes med ensilage, gödsel och jord. Missade du det finns det att läsa i Ny odlingsbädd med jord.

Förstås dyker frågan om alla bortgrävda grästorvor upp; vad gör vi med dem? Jo, nästa bädd att anläggas består just av grästorvor. Så här har vi byggt den.

 

En kant grävd i gräsmattan

Runt den blivande bädden har en kant grävts i gräsmattan. Luftspalten mellan gräs och odlingsbädd gör att gräset inte lika lätt växer in i odlingen.

 

Bädd med bara grässvål

  • Den nya bädden har markerats med linor i önskad längd, cirka 1 meter bred.
  • En enkel kant har grävts runt bädden för att markera formen och hindra att gräs växer in i bädden.
  • Över grässvålen har de bortgrävda torvorna från tidigare bädd lagts, upp och ner, tillsammans med bortrensat ogräs. Alltså gräs mot gräs. Torvorna som ligger över har packats med gräset nedåt för att inte allt för mycket gräs ska lockas att växa upp.
  • Ovanpå ligger sedan ensilage och ett lager tungt gödsel som mest ska hindra att för mycket av ensilaget blåser bort.

 

En vall med grästorvor i blivande köksträdgård.

Här har grästorvorna lagts med gräset nedåt så att en vall byggts upp.

 

Ensilaget kommer att hålla jorden under fuktig när solen börjar värma. I den fuktiga jordhögen kommer grästorvorna och ogräset att komposteras och bli till jord efter ett år eller två. Den lilla vallen som bildas ska användas till att odla rabarber, som köket på Rinkaby Gård kan använda till pajer, saft, marmelader och annat.

 

Nedbrytning ger fin jord

Den som har gott om tidningar lägger med fördel lägga ett lager tidningar direkt över jorden och ensilage/gödsel/kompostmaterial över. Då minskar risken för att ogräs och/eller gräs växer upp. I det här fallet hade vi inte nog med tidningar och valde att bygga utan. Om gräs växer upp får det rensas bort, alternativt täckas till hösten med tidningar och ett nytt lager täckmaterial. Eftersom gården vi odlar på har obegränsat med gödsel och annat material kommer det inte att bli något problem.

 

Vad passar att odla?

Jag skulle satsa på växter som breder ut sig över stora områden. På så sätt håller växtmassan ytan täckt och den torkar inte ut lika lätt. Med fukt i den stora högen bryts materialet snabbare ner.

I det stora hela passar det bra att sätta ut redan förodlade plantor. Kålhuvuden skulle växa fint här, liksom bönor, busktomater, squash, pumpa, gurka, kronärtskockor och potatis. Jag skulle vara noga med att välja grönsaker som inte blir så höga. Om de inte får ordentligt fäste i vallen kan det hända att de blåser omkull.

Grönsaker som är bra att undvika är de som har små frön som trivs bäst med att sås direkt i landet, alternativt är små späda plantor som lätt drunknar i täckmaterialet. Det behöver ju ligga kvar under hela säsongen för att kväva gräset och kan lätt kväva små plantor. Spenat, rucola, sallat, morot och andra rotsaker skulle jag undvika.

 

Blivande köksträdgård med odlingsbäddar.

På det här sättet har två långa och höga bäddar byggts upp, de syns i vänsterkant på bilden. Här är de toppade med ensilage och gödsel.

 

Till hösten

Allteftersom materialet i bädden förmultnar till fin jord kan det här bli som en liten jordreservoar. Nästa vår kan vi gräva bort en del innan små rabarberplantor sätts. Jag tycker själv att min trädgård funkar som bäst när jag har några ställen som på ett eller annat vis producerar jord att använda till olika projekt. Det här blir en sådan plats i Rinkabys nya köksträdgård. Vi fortsätter att arbeta vidare med bäddarna vid nästa kurstillfälle.
/Sara Bäckmo

17. april 2017