Plats för nya odlingstunneln - Sara Bäckmo
Stäng menyn

Plats för nya odlingstunneln

Ny odlingsyta skapad idag. Här ska växthustunnlarna stå.

 

I ett huj utökades mina odlingsytor med 50 kvadratmeter. Baksidan. Fulplatsen vid komposterna. Ogräshögen tillplattad. Av grävmaskin.

Här ska ytterligare en tunnel sättas upp. I den ska hönsen få bo under vintern tillsammans med några kompostbingar som ska få agera odlingsyta då jag drar upp plantor till våren. Inomhus minimeras nämligen ytan för vårsådder då vi börjar bebo större del av huset.

Inom två år eller så tänker jag mig att också min första tunnel ska få stå här. Jämte den andre. Då kan hönsen växelvis gödsla tunnlarna under vintrarna. Jag kan använda en för att odla i och en lyxtunnel för att dra upp plantor i.

Nu återstår bara att lista ut i vilken riktning jag ska sätta upp den nya tunneln.

Förutsättningarna är följande. Strax söder om den förberedda platsen står en stor ask som skuggar ytan under dagen. Här finns dock morgonsol och eftermiddags-/kvällssol. Tänker att skuggan är fördelaktig under heta sommardagar. Vår och höst då trädet är lövfritt når någorlunda mycket sol platsen.

Tunnlarna ska stå bredvid varandra och jag skulle helst vilja ha dem med gavlarna i riktning öster-väster eftersom jag tänker mig att hårda vindar träffar tunnlarna bäst över långsidorna.

Vad tänker du om riktningen?

En återkommande fråga om odlingstunnlar är om plasten ska sitta kvar över vintern eller inte. Jag har än så länge bara odlat en säsong i min tunnel och ämnar låta plasten sitta kvar över vintern.

Varför?

Om plasten inte tål en vintersäsong har jag valt fel plast. Då får jag byta. Anledningen till att jag vill ha en eller flera tunnlar att odla i är ju främst för att kunna förlänga och tidigarelägga odlingssäsongen. Det är möjligt att göra på mina breddgrader. Och det tänker jag göra!

Någon kommer att fråga var hönshuset är köpt. Svar: http://dyreriget.dk/.
/Sara Bäckmo

28. augusti 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *