23. april 2020

Använda biokol

Har du provat att odla i jord med biokol? Hur gick det? Hur mycket tror du man behöver till en kvadratmeter? Vi har sk lätt sandkorn och jag har läst att det ska förbättra strukturen. Har inte tillräckligt mycket gräsmatta för att täckodla. /Caroline Ekström

Jag har biokol på flera av mina odlingsplatser, men har inte använt det så länge att jag kan dra några slutsatser. Odlarvänner som beskriver kolens förmåga att hålla fukt i jorden är dock mycket positiva. Ett riktmärke som jag sett är 1-5 kilo kol per kvadratmeter. /Sara