30. oktober 2020

Börja odla på slåttervall

Jag har mark som inte har brukats på 13-14 år. Massor med gräs som jag klippt ner med en slåtterbalk, och ligger kvar. Har du förslag hur jag kan fortsätta? /Jaana Sjöblom

Det beror på vilken typ av odling du vill ha. Själv hade jag nog mätt upp bäddar och täckt med kartong, sedan jord, ensilage eller annat material ovanpå. Jag hade också täckt gångarna på en gång med markduk och träflis. /Sara