13. april 2020

Förmultningsprocess bokashi

Jag tycker att min bokashi försvinner dåligt och det är glest med maskarna. Kan jag köpa kompostmask för att ha i mina kragar, eller ska jag bara sitta lugnt och vänta? /Lotta

Att komposten bryts ner långsamt nu har med temperaturen att göra. Det är kallt i jorden! Det är när jorden är rejält uppvärmd som nedbrytningen sker snabbt. Bokashi bryts ner med eller utan maskar i jorden, det är andra små mikroorganismer som ordnar förmultningen. Ha is i magen! Och du kan odla i jorden på toppen av bokashin ändå. /Sara

Läs mer...