15. mars 2020

Kompostering av löv

Jag undrar om det är någon skillnad på de olika löven du använder? Jag har två stora ekar i min trädgård, och eklöv förmultnar ju väldigt långsamt. Är det en nackdel med eklöv i täckodling? /Tina Malmgren

Ja, olika löv komposteras olika snabbt och just eklöv och boklöv är särskilt långsamma. Finfördela gärna eklöven med gräsklippare och blanda ut med annat täckmaterial. Undvik att lägga på stora mängder enbart av eklöv i landen. /Sara