24. april 2020

Mask i jorden

Var kommer de röda kompostmaskarna ifrån? Finns de i jorden naturligt eller behöver man plancera dit några? Jag håller på med bokashi för första gången men hittar inga maskar. Är det fortf för kallt för dem att sätta igång? Bor i zon 2-3 /Sandra

De röda snabba maskarna heter dyngmask/kompostmask. De finns naturligt i översta lagren av jord och lockas till platsen om det finns ordentligt med organiskt material för dem att äta. Bästa sättet att locka mask till marken är att täckodla. Masken finns naturligt i marken och behöver inte tillsättas. Där masken trivs finns det mycket mask och där förutsättningarna inte är bra finns det få maskar. Utse en plats i trädgården där du kan börja experimentera. Det kan vara bra att tillföra lite grejer från komposten eller från en gödselhög och plantera in lite mask om du vill komma igång snabbt. /Sara

Läs mer...