26. oktober 2020

Odla nära träd

Hur långt ifrån ett stort pilträd kan man anlägga grönsaksodlingslådor? /Eva-Maria Stigsdotter

Åh. Det är svårt att säga. Mitt bästa svar är att du inte ska odla nära träd. Alls. Trädens rötter söker sig långt in i odlingen och riskerar att bli ett stort problem. Men ibland kan vi ju inte välja. Räkna med att rötterna är som kraftigast under trädets krona. Om förutsättningarna är fina för trädets rötter också utanför kronan, kommer trädet skicka rötter dit med. Ett alternativ för dessa områden är att odla i krukor ovan jord, eller i pallkragar/odlingslådor som inte har direkt kontakt med marken. De behöver då stå upp-pallade på till exempel lastpallar. /Sara