13. maj 2020

Riktning för bäddar

Vår baksida sluttar lätt i nord-sydlig riktning och gränsar till kohagar. Sol i princip hela dagen. Där har jag tänkt anlägga min köksträdgård. Spelar det någon roll tro vilket håll jag lägger bäddarna åt, nord-syd eller väst-öst riktning, med tanke på vattning? Det är ju ingen jättelutning som sagt, men ändå tydlig lutning. /Helena

I en sluttning spelar det roll hur du lägger bäddarna, ja. Det bästa tycker jag är att undvika att lägga bäddarna uppifrån och ner, utan istället jobba längs med sluttningen i sidled. Förstår du hur jag menar då? I bäddar som ligger uppifrån och ner rinner vattnet ner snabbt över sluttningen och ger inte tillräckligt med fukt till de översta delarna av bädden. Det är lättare att odla när bäddarna ligger som i en liten terrassering utmed slänten och bättre samlar upp och sprider fukten jämnt över bädden, i samma höjd. /Sara