22. november 2020

Rotningskuber av flis

Vi har en ekologisk odling där vi odlar grönsaker som vi sedan säljer till restauranger och privatpersoner på Utö. Vi använder slamm från våra våtmarker och fosfor fällor(som är sedimentsprovade för gifter och tungmetaller) som gödning samt kompost och höst/kogödsel från Utö. Nu skulle vi vilja tillverka rotningskuber av alflis och vasskompost samt bottenslamm att kanske sälja lokalt. Har du något tips på hur man gör? /Martin Andersson

Vilken spännande fråga. Och vilket bra initiativ! Rent tekniskt hur ni blandar massan och så kan jag inte tipsa om, men däremot finns produkter för produktion av rotningskuber i mindre skala. De kallas för soilblocker. Kanske har ni redan sett dessa? En händig person omsätter säkert den typen av småskalig tillverkning till större ramar som pressar fler kuber på samma gång. Rent användarmässigt tycker jag att soilblockers i 4cm x 5 cm är de mest användbara. Min gissning är att det är lättare att sälja den storleken än att sälja de pyttesmå. De större kuberna kan sås till exempel i april och hela kuben kan sedan sättas ut i maj utan omplantering. Lycka till! /Sara

Läs mer...