19. mars 2020

Upprepade sådder

Vi har anlagt 12 pallkragar och planerar för fullt för ett långt grönsaksår - vårt allra första. När jag sitter och läser såschemat i din Vinterodlingsbok, så har jag lite svårt att förstå hur jag ska utläsa det. På majoriteten av grönsaker så står det att de sås under flera månader och även på flera platser. Innebär det att du sår dem på samtliga platser varje angiven månad? /Emilia

Ja, precis så är det! Morot och många andra grönsaker kan sås under en lång rad månader, inte bara en. Jag sår vid upprepade tillfällen och på flera olika platser. På så sätt mognar grönsakerna lite efterhand och jag kan skörda under en lång säsong. Om grönsakerna sås alla på en och samma plats vid samma tidpunkt ökar sårbarheten. Jag sprider ut sådderna på olika platser, då är chansen större att det blir bra skörd. Lycka till med er nya odling! /Sara