21. juni 2020

Giftiga kartonger

Min fråga till dig är, hur vet vi att kartongerna vi använder i odling inte innehåller giftiga och skadliga ämnen för naturen och oss? Jag har försökt få svar från leverantörerna och det är en salig blandning men inte direkt några konkreta svar. Jag vill även kunna använda mig av kartonger från övriga butiker i stan samt från vänner och bekanta som samlar ihop till oss. Vi får ju mängder av kartong i alla hushåll så hur fantastiskt vore inte det. /Sara Lindlöf

Här finns nog inget enhetligt svar. Det som brukar nämnas är att i första hand inte använda kartonger med skikt som innehåller plast. Till exempel är en del potatiskartonger behandlade för att vara hållbara. Ta bort tejp och klamrer är också bra. I övrigt får vi gå på känsla. Jorden är i sig en oerhört fantastisk plats, lite som ett reningsverk. Mikrolivet i jorden finns till för att hålla jorden hälsosam och bra och det tar hand om en del av det som tillförs som så att säga är mindre bra. Men vi vill förstås inte förstöra. De flesta använder kartonger flitigt, vilket också är en engångsgrej för ett visst område. Det tycker jag att du kan göra med. Undvika kartonger med värsta trycken kan ju vara en bra riktlinje i alla fall. /Sara